9 - 12 กรกฏาคม 2562 นักเรียนห้องกีฬาร่วมสาธิตการนวดแผนไทย เนื่องในงานสัปดาห์ส่งเสริมการอ่าน

ในวันที่ 9 -12 กรกฎาคม 2562 โรงเรียนดรุณาราชบุรีได้จัดกิจกรรมสัปดาห์ส่งเสริมการอ่านขึ้น
โดยนักเรียนการอาชีพห้องกีฬา-ไฟฟ้า ร่วมกับกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษา-พละศึกษา จัดกิจกรรมสาธิตการนวดแผนไทยขึ้น ให้แก่นักเรียนที่สนใจ


ความคิดเห็น