มารู้จักกับคุณครูผู้ดูแลควบคุมนักเรียน ช่วงที่ไปเรียนทำอาหารกับวิทยาลัยสารพัดช่าง ราชบุรีกันครับ

   1.  ครูผู้สอนทำอาหารจากวิทยาลัยสารพัดช่าง ราชบุรี


ครูกฤษณา เทพทิตย์ (ครูอ๊อฟ) 

2.  ครูผู้ควบคุมดูแลนักเรียนขณะไปฝึกฝนทักษะการทำอาหารกับวิทยาลัยสารพัดช่าง ราชบุรี ได้แก่


ครูสุมารยาท จันทรวงศ์ (ครูซิ้ม) ครูผู้สอนวิชาการงานอาชีพ โรงเรียนดรุณาราชบุรี


ครูชวลิต เจียมจรรยา (ครูตูน) ครูผู้ดูแลหลักสูตรการอาชีพ โรงเรียนดรุณาราชบุรี

ความคิดเห็น