นักเรียนหลักสูตรการอาชีพออกสัมภาษณ์ผู้ประกอบการเพื่อสร้างแรงบันดาลใจ

นักเรียนหลักสูตรการอาชีพออกสัมภาษณ์ผู้ประกอบการต่าง ๆ เพื่อเรียนรู้และสร้างแรงบันดาลใจในการเรียน และการประกอบอาชีพในอนาคตความคิดเห็น