ดรุณาราชบุรีเปิดหลักสูตรการอาชีพ

โรงเรียนดรุณาราชบุรีได้เปิดหลักสูตรการอาชีพขึ้นเป็นครั้งแรก โดยเริ่มจัดการเรียนการสอนในปีการศึกษา 2562 โดยแบ่งออกเป็นสามห้อง สามกลุ่มอาชีพ ได้แก่ 1. กลุ่มอาชีพคหกรรม   2. กลุ่มอาชีพนักกีฬาฟุตบอล+ไฟฟ้า   3.กลุ่มอาชีพด้านภาษา

ความคิดเห็น