มาดูกันครับว่าเด็ก ๆ ห้องกีฬาเขาเรียนอะไรกันบ้างในแต่ละวัน ของเทอมที่ 1ความคิดเห็น